2 thoughts on “Hướng dẫn Blogger – Bài 4 – Cách chèn mã Google Analytics, Pixel Facebook vào Blogger

  1. em có chèn theo cách của anh mà báo lỗi : Lỗi khi phân tích cú pháp XML, dòng 669, cột 58: The reference to entity "ev" must end with the ';' delimiter . thì làm thế nào anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *