Isabella – Forum montering

Isabella – Forum montering


Lycka till med ditt FORUM tält. Vi kommer nu visa hur du enkelt sätter upp tältet. Till denna tältuppsättning kan du med fördel skaffa dig tillbehör som Aquatex och Hercules. Börja med att lägga ut GroundCover framför vagnen och slå gärna fast kanten. Fördela alla tältstänger på campingmattan. Placera dem där de skall användas. Följ ev. instruktionsboken. Flera stänger måste sättas ihop innan de kan användas. Sätt därefter på bottendelen på vagnen. Den dras på tältskenan nederst på husvagnen, vid hjulet. Sätt på den lilla skenan till hjulavtäckningen, vid hjulet. Nu kan hjulavtäckningen sättas på så satt att det inte kommer in luft den vägen. För att tältduken skall glida bättre i tältskenan kan du spruta in ett tunt lager Aquatex innan tältet dras på. Nu kan tältet föras in i skenan. Veckla ut tältduken och leta fram det hörn som först skall sättas på husvagnen. Det är enklast om en person ser till att tältet glider in i skenan medan den andra drar. Kontrollera avståndet till marken. Stropparna skall sitta så högt att de spänns ut helt när tältpinnarna slås ner i backen. När hela tältduken sitter mitt på vagnen kan stängerna sättas upp. När stängerna skall sättas upp, börjar du med benet i mitten. Det lyfter också tältet, så du inte själv behöver göra det under tiden du arbetar. Alla FixOn beslag monteras i förtältet. Det görs i den översta kanten ända inne vid husvagnen. Det är ett beslag till varje takstång. Härefter sätts den mittersta stången upp. Den sätts fast i FixOn beslaget och därefter i mittbenet. Kom ihåg att låsa stängerna genom att vrida dem 90 grader. Sätt mittbenet i fotstroppen och justera höjden. Fortsätt från mitten och ut till ena sidan och därefter till den andra. Du bör försäkra dig om att gummipackningarna sitter korrekt i ringen när tältet sätts ned över piggen. Sidobenen sätts också i fotstropparna. Är marken ojämn, är det inte säkert att höjden skall vara den samma på bägge sidor. Hercules används för att spänna stängerna. Den kan justeras så att man kan använda den till stänger med olika tjocklek. Öppna upp tältet en smula för att lättare kunna spänna det. Hercules används genom att man placerar den på tältstången vid spännskruven. Kom ihåg att lossa skruven innan du spänner. I ett enkelt grepp kan du spänna stängerna optimalt. Spänn alla stänger. Börja med taket, därefter fronten och slutligen höjden. Dra också i tältet på båda sidor för att räta ut eventuella veck. Nu kan det främre mittbenet monteras på samma sätt som det andra. Takstången mellan de två mittbenen monteras och späns. Härefter monteras båda benen på samma sätt som de två andra sidobenen. Kom ihåg att justera höjden allt efter marknivån. Alla portalstänger monteras och spänns på samma sätt som de övriga stängerna. Portalstängerna förs genom fickorna/kanalerna. Nu monteras två extra förbindelseled för optimal stabilitet. Ditt förtält börjar nu ta form. För att öka stabiliteten i hela förtältet monteras det extra takstänger. Lägg märke till det skyddande laget på beslagen. Det är viktigt att få det runt beslaget så det inte förstör tältet. Du bestämmer själv vilken sida fronten skall sitta på. Nu sätts den andra fronten på, fast längre in i tältet. Härefter monteras mellandelen mellan de två fronterna. Det dras på med blixtlås på båda sidor. Sätt på extra monteringslister så tältdelarna kan fästas i mittbenen. De dras på tältet först och kläms sedan fast på stängerna. Dessa används för att hålla taket tätt inpå stängerna och monteras på följande sätt. För stabilisering av taket monteras snöre och klickprofiler. För snöret genom de små kanalerna och montera klickprofilerna. När alla stänger är spända skall tältpinnarna ner i backen. Börja med det bakre hörnet vid husvagnen. Du kan slå ner tältpinnarna genom GroundCoverét. Gör samma sak på andra sidan. Därefter slås tältpinnarna ned i de två främre hörnen. Genom att korsa stropparna spänns tältet optimalt. Tältpinnarna kan nu också slås ned längs sidorna och fronten. Bottendelen slås fast inifrån tältet. Hörnen stängs till invändigt och därefter utvändigt. Slå nu ned tältpinnarna längs båda sidorna. Det är viktigt att tältet är ordentligt spänt. Gummistropparna kan läggas två varv runt tältpinnarna för att sträckas ytterligare, så tältet hålls spänt även när dörren öppnas. Nu kan hela fronten fastgöras i marken. Dessa beslag skall användas till gardinerna. De knipsas fast på listen över fönstren. Dessa beslag sätts fast på själva gardinen i de förgjorda hålen. Du kan själv bestämma vilken sida du önskar ha vänd inåt i tältet. Gardinstropparna monteras och gardinerna sätts fast. Stropparna lösgörs när det skall dras för. Golvet görs klart. I denna uppsättning används först GroundCover och därefter Bolon campingmatta. Den kan vikas i hörnen till perfekt passform. Med Isabellas rullgolv kan ingången göras ännu mer funktionell, t.ex. så att smuts inte kommer in i tältet lika lätt. Det finns i flera olika utgåvor. Ditt förtält är nu klart att användas. Fler råd för underhåll och rengöring kan du hitta på www.isabella.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *