Norway Blog #2: Speaking Norwegian

Norway Blog #2: Speaking Norwegian


Jeg har vært i Norge for kanskje tre måneder nå
I have been in Norway for around 3 months now og før jeg kom til Norge jeg lærte litt norsk
and before I came to Norway I learnt a little Norwegian. Men, mest of norsken min jeg har lærte når jeg er i norge
But, most of my Norwegian I have learnt when I am in Norway. Jeg har lærte norsk fra litt duolingo, …
I have learnt Norwegian from a little duolingo, … …men også fra ser på serier
…but also from watching some TV shows og…
and… jeg har en veldig bra venn, og vi snakker mye på norsk
I have a very good friend, and we speak alot in Norwegian hver sondag, jeg er på swingdans kurs og det er på norsk
every Sunday I go to swingdance classes, and that is in Norwegian så jeg snakker med en ny nordmenn hver fem minutter
then I speak with a different Norwegian every 5 minutes så jeg kan snakke mye på norsk hver sondag
so I can speak heaps of Norwegian every Sunday Jeg er veldig spens fordi mora min skal komme til norge i november
I am very excited because my mum will come to Norway in November! Jeg håper at når mora min er i norge
I hope that when my mum is in Norway, jeg kan snakke bare norsk med nordmenn…
I will be able to speak only Norwegian with Norwegians… …og hun skal være veldig imponert!
…and she will be very impressed! Hvis det skjer…
If that happens… da jeg skal være veldig glad!
then I will be very happy! Jeg beklager,
I apologise, men vi har flyttet litt, fordi der var en bedre utsikt.
but we moved a bit, because there was a better view. så jeg skal også snakke om…
I will also talk about… engelsk, og…
English and… hva nordmenn liker og gjøre på ferier
what Norwegians like to do on holiday så…
so… Jeg syns at det er litt lettere for jeg…
I think that it is a little easier for I… for meg…
for me… å lære norsk
to learn Norwegian fordi jeg allerede snakke mye engelsk
because I already speak a lot of English og…
and… norsk er…
Norwegian is… liksom engelsk noenganger
like English sometimes men… ja, nordmenn!
But yes, Norwegians! Nordmenn er forelsket med…
Norwegians are in love with… hyttaturer
cabin trips fordi de liker å går…
because they like to hike… men også være alene noenganger.
but they also enjoy solitude sometimes. Så, når jeg er i Norge, jeg har også lærte…
So, when I am in Norway I have also learnt… …å strikke
…to knit Så, jeg lagde luen min!
So, I made my beanie! Jeg er forelsket med den!
I am in love with it! Fordi den er en New Zealand og Norge lue.
Because it is a New Zealand and Norway beanie. så den ha ferns, men også kiwis.
It has ferns, but also kiwis. Tusen takk!
Thanks heaps! Vi sees neste gang!
Catch ya next time!

2 thoughts on “Norway Blog #2: Speaking Norwegian

  1. I can't believe almost the entirety of that was in Norwegian, had to chuck on the auto-translate captions! You probably won't even understand me when you get back!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *