OMG 3Q | Giáo Án Trương Liêu – Thanh niên này thì team đa dạng vãi luôn | Moon Su

OMG 3Q | Giáo Án Trương Liêu – Thanh niên này thì team đa dạng vãi luôn | Moon Su


46 thoughts on “OMG 3Q | Giáo Án Trương Liêu – Thanh niên này thì team đa dạng vãi luôn | Moon Su

  1. Team ngụy về late làm giảm nộ nhiều nghê ớ anh kiệt sức nhiều nữa sợ vãi 😱😱😱😱😱

  2. trương liêu cần dame phụ nhưng tuân úc thì sp ổn chứ dame k là nhiêu nên team liêu thường đánh khá lâu

  3. Anh ơi nếu nông dân mà nuôi ngô tôn sách làm dame chính thì đến khi nào mới đổi qua ngụy nuôi liêu ạ.Mong anh trả lời giúp em

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *